staszic.png

Powiatowy Konkurs Fotograficzny - „Przyroda Powiatu w obiektywie – edycja 2015”

Starosta Słupski informuje, że przystępuje do organizacji konkursu fotograficznego pod hasłem „Przyroda Powiatu w obiektywie- edycja 2015”, na zasadach określonych w przyjętym Regulaminie, w czterech niżej wymienionych kategoriach: I Krajobraz powiatu słupskiego – prace wykonane przez osoby pełnoletnie w tej kategorii powinny ukazywać piękno, niepowtarzalność i malowniczość środowiska przyrodniczego powiatu słupskiego.
II Fauna i Flora powiatu słupskiego – prace wykonane przez osoby pełnoletnie przedstawiać powinny rośliny/ zwierzęta, w ich naturalnym środowisku.
III Przyroda oczami dzieci – prace wykonane przez dzieci w wieku 8 – 12 lat przedstawiać powinny rośliny/ zwierzęta, w ich naturalnym środowisku lub krajobraz powiatu słupskiego.
IV Przyroda oczami młodzieży - prace wykonane przez dzieci w kategorii wiekowej 13-18 lat, powinny rośliny/ zwierzęta, w ich naturalnym środowisku lub krajobraz powiatu słupskiego

Chętnych proszę o kontakt z pedagogiem Katarzyną Byczkowską.

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku