staszic.png

Jesteś utalentowany – weź udział w konkursie!

Młodzieżowy Dom Kultury, pod patronatem Prezydenta Miasta, ogłasza Konkurs „Święto Talentu”. Każda szkoła może zgłosić do 5 talentów w kategorii plastyczno – technicznej oraz do 3 talentów w kategorii artystyczno - scenicznej. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program w kategorii artystyczno-scenicznej jest oryginalny i nie narusza praw autorskich, a w kategorii plastyczno-technicznej opracowany jest wg własnego pomysłu. Szczegółowych informacji o konkursie udziela oraz zgłoszenia przyjmuje p. pedagog Julita Błazucka. Regulamin konkursu.

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku