staszic.png

Prawa człowieka

Tematyce dyskryminacji, wolności słowa, wolności sumienia i wyznania poświęcona była konferencja w Urzędzie Miejskim , w której wzięli udział również uczniowie z klasy II C. „Dlaczego warto w szkole uczyć się o prawach człowieka?” – na ten temat rozmawialiśmy z Panią Dorotą Pudzianowską, prawnikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.  Pani D. Pudzianowska, jako osoba zaangażowana w sprawy przed polskimi sądami, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowiekiem podzieliła się swoim doświadczeniem  w tym zakresie. Dowiedzieliśmy się także o nowym antydyskryminacyjnym programie Fundacji, nawiązującym do art. 32 Konstytucji wyrażającego zasadę równego traktowania. Spotkanie było ciekawe i utwierdziło nas w fakcie, że warto znać prawo. 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku