staszic.png

Fotografia jest poezją

Dnia 15 kwietnia w Wejherowskim Centrum Kultury odbyła się gala podsumowująca II Wojewódzki Konkurs ''Fotografia jest poezją". Na ową galę zaproszeni zostali uczestnicy z naszej szkoły, czyli Lidia Cheba (4THK) oraz Patryk Bochniak (3TC) wraz z Panią Katarzyną Byczkowską, która była szkolnym opiekunem konkursu. Punktem kulminacyjnym dzisiejszego spotkania było ogłoszenie wyników konkursu. Wielki sukces osiągnęła Lidia, której zdjęcie zostało sklasyfikowane na TRZECIM MIEJSCU! wśród prawie pięćdziesięciu nadesłanych prac. Warto również wspomnieć, że zdjęcia Lidki, ale także zdjęcia Patryka znalazły się w przygotowanym przez ZSP nr 4 w Wejherowie ''Almanachu pokonkursowym'' wydanym w wersji książkowej.

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku