staszic.png

Co dalej ze słupską oświatą?

15. kwietnia na czwartej godzinie lekcyjnej zapraszamy do auli naszej szkoły, gdzie odbędzie się debata prowadzona przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta. Zostanie przedstawiona prezentacja dotycząca aktualnej sytuacji słupskiej oświaty. Zaprosimy młodzież do wypowiedzenia się w następujących kwestiach: 1. Jakie są najważniejsze problemy słupskich szkół? 2. Czy Waszym zdaniem należy łączyć szkoły? Jeżeli tak, to jakie są Wasze pomysły? 3. Z jakimi problemami zmaga się Twoja szkoła? 4. Jaka jest jakość edukacyjna szkół? Młodzież będzie miała okazję przedstawić swoje postulaty do władz miasta w zakresie oświaty, kultury, sportu i życia w mieście.

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku