staszic.png

Rety,rety, rozebrali barrrak

W trakcie lutowych ferii runęły mury jednego ze szkolnych budynków! Spragnionym emocji lub przerażonym wizją zagłady rodzinnej ALMA MATER spieszymy donieść, że nie jest to niestety / na szczęście (dokonaj właściwego wyboru) zapowiedź relacji katastrofy budowlanej, ale zalążek sprawozdania, dotyczącego rewitalizacji słupskiego „Ekonomika”. 

Oto bowiem zburzono drugi z tymczasowo wybudowanych baraków, niegdyś szumnie nazywanych pawilonami, dziś – nieco ironicznie - określanych mianem „czaru PRL-u”. Jednak w czasach wyżu demograficznego, gdy brakowało sal lekcyjnych, a zajęcia szkolne trwały do późnych godzin wieczornych, szkolne pawilony okazały się niezastąpione. W prawym baraku, tuż przy auli, mieściły się cztery klasopracownie: gabinety chemii i przysposobienia obronnego oraz sala ekonomiki i klasa maszynopisania, w latach dziewięćdziesiątych zamieniona na pracownię geografii. Źródłem popularności budynku były jednak przytulone do niego rzędy ławeczek, na których od wczesnej wiosny zasiadały tłumy zmarźluchów, spragnionych słonecznych promieni i chwili wytchnienia. Niż demograficzny oraz rewitalizacja szkoły, uwzględniająca przeniesienie części sal lekcyjnych do internatu, umożliwiły likwidację zniszczonych i niespełniających standardów sal lekcyjnych. Podczas tegorocznych ferii ostatni pawilon rozebrano. Powstała przestrzeń czekająca na dopisanie nowej historii naszego „Ekonomika”... 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku