staszic.png

Praktyki w pracowni symulacyjnej

W dniu 6.10.2014 r uczniowie klas  drugich naszej szkoły rozpoczęli praktykę zawodową. Czas zajęć to 4 tygodnie w tym 2 tygodnie w pracowni szkolnej. W pracowniach młodzież prowadziła przedsiębiorstwo symulacyjne. Młodzież przeprowadziła procedurę założenia firmy, prowadziła niezbędną dokumentację kadrową przedsiębiorstwa, wystawiała  dokumenty sprzedaży i zakupu, przeprowadziła proces produkcyjny i kampanię reklamową wyprodukowanych wyrobów oraz dokonała analizy z zakresu prowadzonej działalności.Nasi uczniowie z powierzonych im zadań wywiązali się wzorowo.

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku