staszic.png

Zakwaterowanie w internacie

Kwaterowanie młodzieży w internacie w dniu 31.08.2014 (niedziela) od godz. 16.00. Prosimy o przyjazd wychowanków z rodzicami.

konto do wpłat: 42 1140 1153 0000 2179 5800 1001- wpłaty należy uiszczać do 10-ego każdego miesiąca.

Numer telefonu do internatu (59) 84 227 51

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku