staszic.png

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu prac remontowych i renowacyjnych elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem A-1840.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku