staszic.png

Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura

 

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Warszawski - wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Zadaniem uczestników w pierwszym etapie jest napisanie eseju na temat: Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE - ocena po dziesięciu latach od akcesji. Więcej informacji udziela pan Tomasz Stempkowski i na stronie:
http://europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/12

Tomasz Stempkowski

 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku