staszic.png

Praktyki za granicą - wyniki naboru

Projekt systemowy „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w ramach działania 3.4.2 POKL realizowanego na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie-LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU UCZESTNIKÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE ZA GRANICĄ

Lista osób zakwalifikowanych

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku