staszic.png

Konkurs literacki

Szkolna Kawiarenka Literacka ogłasza konkurs poetycki: " Świat zatrzymany słowem".

Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane,  wiersze.

Utwory/utwór należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 12 października. Prace nie mogą być podpisane, mają być  opatrzone dowolnym godłem. Do utworu należy dołączyć kopertę oznaczoną godłem, w której znajdować się mają dane autora: imię, nazwisko, klasa.

Wyróżnione prace wezmą udział w ogólnopolskim konkursie poetyckim oraz zostaną zaprezentowane na spotkaniu Szkolnej Kawiarenki Literackiej, które odbędzie się w ostatnim tygodniu października.

Wszelkich informacji udziela polonistka Maria Rój - Krupińska (sala 14) oraz      Panie bibliotekarki.

Zachęcam do udziału w konkursie i kawiarence. Czekają nagrody i niezapomniane przeżycia.

Maria Rój - Krupińska

 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku