staszic.png

"Reporterzy w podróży"

Do odkrywania kultury młodzieżowej w Niemczech i Polsce zaprasza polsko-niemiecki konkurs dla uczniów "Reporterzy w podróży", organizowany przez Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. (Saksońskie Centrum Kształcenia Towarzystwa Niemieckiego s.z.) z Lipska wspólnie z Europejskim Domem Spotkań Młodzieży w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do niemieckiej i polskiej młodzieży w wieku od 16 do 20 lat. Od 2 września do 15 listopada uczennice i uczniowie mogą zgłaszać pomysły tematów do reportażu, zgodnych z mottem "Bycie młodym w Niemczech i Polsce". Na zwycięzców czeka tygodniowy wyjazd do stolicy kraju sąsiadów, podczas którego będą mogli zrealizować swój pomysł. Powstałe w ten sposób reportaże zostaną następnie opublikowane w gazetach szkolnych oraz wybranych mediach. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do p. Barbary Miedziewskiej

Więcej informacji na stronie konkursu www.reporterzy-wpodrozy.pl

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku