staszic.png

LV edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Wszystkich zainteresowanych, a w szczególności uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie zapraszam do wzięcia udziału w LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tematem zmiennym tegorocznej edycji jest: ,,DZIESIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ".

 Do współpracy przy tegorocznej edycji zaangażowało się wiele instytucji, m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Bank PKO. Poprzez porozumienie z MSZ uczniowie, którzy zgłoszą się do uczestnictwa w Olimpiadzie - już w etapie szkolnym - będą mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach powtórzeniowych organizowanych w każdym województwie przez Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej: http://odm.gov.pl/pl/siec_rodm/adresy_rodm/
Dzięki współpracy z Bankiem PKO uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań na portalu społecznościowym FB. Zapraszam również do odwiedzenia strony internetowej: www.owpsw.edu.pl na której będzie funkcjonowała platforma cyfrowa e-olimpiada, dająca również wszystkim uczniom możliwość sprawdzania swojej wiedzy.
 W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt.

Regulamin olimpiady

Tomasz Stempkowski
 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku