Agata Marzec w marcu, czyli dyskusja o czytającej młodzieży

Nauczycielka języka polskiego oraz opiekunka szkolnej biblioteki w ZSEiT w Słupsku - Agata Marzec - poprowadziła pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Sieci Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy, na które licznie przybyli do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przedstawiciele z różnych szkół i placówek miasta oraz powiatu. Odbyło się ono pod hasłem "To nieprawda, że młodzież nie czyta", co prowadząca starała się potwierdzić przeprowadzonymi przez siebie badaniami. Zaprezentowała wyniki ankiety, wywiadu z młodzieżą oraz efekty pracy nad utworzeniem Listy Wymarzonych Książek, jaką wspólnie opracowali uczniowie, nauczyciele i rodzice "Ekonomika". Aktywnie uczestniczący w dyskusji goście chętnie podzielili się własnymi spostrzeżeniami oraz codzienną praktyką zawodową. Zastanawiano się nad fenomenem wybranych tytułów książkowych oraz motywami, jakimi kieruje się młodzież, dokonując swoich literackich wyborów. Na koniec pani Agata opowiedziała o tym jak powstawała jej debiutancka książka pt. "Reminiscencje".