Tropem chrześcijan w wielokulturowym Słupsku – podsumowanie projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

W dniu 19 października młodzież klasy I C wraz z wychowawcą i panią Elżbietą Wójcikowską z Działu Promocji i Informacji MBP w Słupsku udali na się na wycieczkę po centrum miasta w ramach realizowanego przez MBP projektu: Tropem chrześcijan w wielokulturowym Słupsku. Była to już czwarta edycja projektu dofinansowanego z Muzeum Historii Polski pod hasłem „Detektywi Historii”.

 Z ramienia ZSEiT w działaniach koordynowanych przez MBP brały udział uczennice klasy III A Julia Bokun i Ada Szapiel. Celem grupy działającej w ramach projektu było odszukanie i zdobycie informacji z historii najważniejszych słupskich świątyń chrześcijańskich – kościołów, cerkwi i zboru protestanckiego. Młodzież przeprowadziła wywiady z duchownymi różnych wyznań i opracowała szlak turystyczny oprowadzający po najważniejszych świątyniach w mieście.
Finałowym efektem projektu było powstanie filmu do obejrzenia pod adresem: http://detektywihistorii.mbp.slupsk.pl/
Podsumowanie projektu odbyło się 21 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku przy ulicy Grodzkiej, gdzie w obecności zaproszonych gości, dyrektorów szkół, a przede wszystkim uczestniczącej w projekcie młodzieży odbyło się uroczyste zaprezentowanie powstałego w trakcie działań materiału filmowego. Wszystkim uczestnikom projektu, Julii, Adzie i szczególnie Pani Elżbiecie Wójcikowskiej bardzo dziękujemy za spotkanie.

Tomasz Stempkowski