staszic.png

Experiencing Europe

 

ZSEiT otrzyma również dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Szkół w wysokości 20.000,00 €. Udział w projekcie ma umożliwić uczniom poznanie innych systemów edukacji w różnych krajach europejskim (m.in. w Niemczech, Finlandii i Turcji) oraz życia uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Podczas projektu uczniowie z pomocą nauczycieli będą pracować nad częścią programu artystycznego, która będzie elementem jednego dużego przedstawienia. Poza częścią artystyczną uczniowie będą pracować nad przewodnikiem turystycznym, w którym znajdą się m.in. praktyczne wskazówki dla obcokrajowców. Poza tymi działaniami będą przeprowadzane liczne wywiady wśród społeczności uczniowskiej, ich rodzin i nauczycieli oraz wizyty w szkołach partnerskich. Punktem kulminacyjnym projektu będzie wspólny występ młodzieży i podsumowanie projektu w szkole niemieckiej w Akwizgranie, która jest koordynatorem projektu.

 

Kontakt

1
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku ul. Partyzantów 24, 76-200 Słupsk
2
Tel/fax: (59) 842−47−65
3
e-mail: sekretariat@ekonomik.slupsk.pl
4
Dyrektor szkoły mgr Renata Draszanowska

Odwiedź nas na FB

Gdzie jesteśmy

Created by Maurycy Miedziewski
Copyright © 2017 ZSEiT w Słupsku