Experiencing Europe

 

ZSEiT otrzyma również dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu Comenius – Wielostronne Projekty Szkół w wysokości 20.000,00 €. Udział w projekcie ma umożliwić uczniom poznanie innych systemów edukacji w różnych krajach europejskim (m.in. w Niemczech, Finlandii i Turcji) oraz życia uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Podczas projektu uczniowie z pomocą nauczycieli będą pracować nad częścią programu artystycznego, która będzie elementem jednego dużego przedstawienia. Poza częścią artystyczną uczniowie będą pracować nad przewodnikiem turystycznym, w którym znajdą się m.in. praktyczne wskazówki dla obcokrajowców. Poza tymi działaniami będą przeprowadzane liczne wywiady wśród społeczności uczniowskiej, ich rodzin i nauczycieli oraz wizyty w szkołach partnerskich. Punktem kulminacyjnym projektu będzie wspólny występ młodzieży i podsumowanie projektu w szkole niemieckiej w Akwizgranie, która jest koordynatorem projektu.