• oferta
  • oferta
  • oferta
  • DOS

Nasze publikacje

Czym się zajmują cyfrowcy

Oferta edukacyjna

Konkurs literacki

quill-pen-and-ink.jpg

Szkolna Kawiarenka Literacka ogłasza konkurs poetycki: " Świat zatrzymany słowem".

Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane,  wiersze.

Utwory/utwór należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 12 października. Prace nie mogą być podpisane, mają być  opatrzone dowolnym godłem. Do utworu należy dołączyć kopertę oznaczoną godłem, w której znajdować się mają dane autora: imię, nazwisko, klasa.

Wyróżnione prace wezmą udział w ogólnopolskim konkursie poetyckim oraz zostaną zaprezentowane na spotkaniu Szkolnej Kawiarenki Literackiej, które odbędzie się w ostatnim tygodniu października.

Wszelkich informacji udziela polonistka Maria Rój - Krupińska (sala 14) oraz      Panie bibliotekarki.

Zachęcam do udziału w konkursie i kawiarence. Czekają nagrody i niezapomniane przeżycia.

Maria Rój - Krupińska

 

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Słupsku
ul. Partyzantów 24, 76-200
Słupsk
Tel/fax: (59) 842−47−65
e-mail
sekretariat@ekonomik.slupsk.pl

Gdzie jesteśmy